Bůh mluví

Bůh mluví

Bůh mluví

 

 

Jednoho slunečního dne při čtení bible na naší terase jsem uslyšela vnitřní hlas, který mne nabádal, abych zkontrolovala naše dvojčátka, která údajně odešla z domova bez našeho vědomí. Tuto myšlenku jsem se snažila potlačit. Chlapci byli zajisté doma společně s manželem. 
Pro jistotu jsem vykoukla za barák, jestli je náhodou neuvidím. Nikde však naši kluci nebyli. Vrátila jsem se zpět na terasu s rozpačitým dotazem na Boha: „ Bože, jak mám vědět, zda ke mne promlouváš ty, či je to výplod mé fantasie, nebo satan, který se mne snaží ovlivňovat?“ Odpověď byla jasná a přímá: „ Ty nevěrnice, vstaň, otevři dveře a zeptej se manžela, zda jsou děti doma. V tu chvíli jsem zůstala jak opařená, jelikož takovou odpověď jsem nečekala. Jaké bylo mé překvapení, když manželova odpověď byla: „Ne, kluci zde nejsou!“ 
Když jsem otevřela hlavní vchodové dveře, viděla jsem, jak se naši synové vydali na procházku bez nás!
Následovalo pokání a prosba o odpuštění. Tehdy mne Bůh přesvědčil, že s námi dokáže i přímo komunikovat.
Když jsem se vrátila na terasu plná rozpaků. Pán mi řekl, abych vzala tužku a papír. Nikdy na tuto chvíli nezapomenu, protože jeho pokyn byl tak silný a nepopsatelný. Psala jsem důležité úkoly k projektu pro jednoho člověka. 
Když jsem se zpětně na papír podívala a přečetla si znovu, co je na něm napsáno, byla jsem naplněna radostí :). S velkým respektem jsem tento papír předala i oné osobě, která teto seznam vzala vážně a tyto úkoly splnila. 
Bůh s námi mluví, ale my jsme zahlceni dnešním uspěchaným světem a nemáme čas zavřít se do pokoje a naslouchat jeho hlasu.

Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Volal jsem vás,ale vy jste neodpovídali. Jeremiáš 7,13