Svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí

Od doby, kdy do mého života vstoupil Ježíš, se můj život začal měnit. Jeho láska mne nesmírně dojímá. Vidím, jak mění životy a koná velké zázraky nejen v mém životě.
Bůh pro nás zanechal úžasné zákony a pravidla, dle kterých se máme řídit. Vše pro naše dobro samozřejmě. Ale také nám zanechal jednu důležitou věc a tou je svobodné rozhodování. Svobodné rozhodnutí v tom, jakou hodnotu pro nás náš Buh bude mít, zda budeme dodržovat jeho doporučení a jestli chceme, aby se stal našim vůdcem, také nám zanechal svobodné rozhodnutí v dalších oblastech našeho života.
A to mne přivedlo k uvědomění si hodnoty „svobodného rozhodování“. On jakožto stvořitel celého vesmíru. Ten, který je nejvyšší, nejmocnější a dokonalý v každé oblasti své existence! Tento Bůh mi dal svobodné rozhodnutí!!!
Jakou váhu má v životě svobodné rozhodnutí, když samotný Buh nám ji ponechal?! A já, která jsem v porovnání se Stvořitelem naprosté „nic“, nerespektuji rozhodování druhých lidí! 
Nerespektovala jsem ostatní: děti, přátele, rodinu, ani cizí lidi. Je samozřejmé, že každý člověk si ponese za své rozhodnutí důsledky a také je zřejmé, že máme být pro naše blízké oporou, a říci jim, pokud dělají něco zlé. Ale do jaké míry? Není tento práh překročen? Já osobně říkám: Ano, je. Osobně překračuji hranici svobodného rozhodování a často ho nerespektuji. Počínaje maličkostmi, kdy manžel nechce na procházku, nebo umýt nádobí, nebo můj přítel nedorazí na slíbenou oslavu atd. Vždy se ve mne má sobeckost projevila a vyčítala jejich rozhodnutí. Ale také ve velkých věcech, jako např. když se má kamarádka rozhodla jít dle mého pohledu špatnou cestou a já nerespektovala její rozhodnutí, což způsobilo přerušení našeho kamarádství na nějakou dobu.
Ale od doby, kdy mi Pán ukázal, že mám nechat lidi svobodně se rozhodovat, mám na duši velkou úlevu. Nikdy nebude vše podle mé představy a nemohu po lidech kolem sebe chtít, aby plnili mou představu ideálu. 
Každý si nese následky svého rozhodnutí a žel často neúspěch přisuzujeme Bohu, který nás už dávno varoval!
Jsme to i my, kdo má respektovat druhé, hlavně proto, že Buh nechává svobodné rozhodnutí nám. 
A tak dnes vím, že tu chci být pro své blízké, pokud o to opravdu stojí, netrápím se špatným rozhodnutím druhých se sobeckých důvodů. Mám vedle sebe Boha a s ním je mi na tom světě mnohem lépe. Naučil mne přijímat zodpovědnost za následky špatného rozhodnutí. Více se upnout k němu, studovat jeho rady a zákony, naslouchat mu při modlitbách. Ukázal mi, jak důležité je více studovat jeho velkou lásku a začít budovat opravdový vztah s ním. Přeji si přestat brát druhým lidem jejich svobodné rozhodnutí, respektovat je. Méně nadávat, mluvit a více se modlit a projevovat lásku.