Uzdravení ve jménu Ježíše Krista

Uzdravení ve jménu Ježíše Krista

Když mi kamarád řekl, že se jeho žena nezučastnila společné večeře ze zdravotních důvodů, první co mě napadlo bylo: Je čas, aby jsi se šla pomodlit. Domluvila jsem se s ním, že druhý den přijdu a pomodlíme se společně za uzdravení. Ještě nikdy jsem se za nikoho "cizího" mimo mou rodinu nemodlila.
Od začátku dne se mi nic nedařilo. Pohádala jsem se s manželem kvůli naprosté hlouposti a nemluvili spolu celý den (poprvé za 10 let našeho manželství). To vám samozřejmě rozladí celý den. Byla jsem zklamaná a cítila se tak špinavá. Bože, dnes se mám jít modlit za kamarádku! Já na to nemám! Jsem ve špatném rozpoložení, nedokážu se soustředit...odpust, ale nepůjdu tam. 
Přesně v 19:30 jsem se podívala na hodinky. Byl to čas, kdy jsem u kamarádky měla být. Nastal půl hodinový boj, kdy jsem cítila nutkání, abych tam šla. "Bože, nemohu! Já nejsem hodna této služby. 
Pak mi to ale došlo! Nejde tu přeci o mě, ale o Boha! Nejde o to, jak se cítím já, ale o to, co Buh chce skrze mě vykonat! "Zapři sama sebe a jdi." Jak jsem byla sobecká a zahleděná do svého trápení. "SAtane, nezmůžeš nic a já teď vím, že to ty jsi chtěl zmařit tuto službu a já se ti ted stavím ve jménu Ježíše Krista, nemáš na mě nárok" jsem služebnice Boží a přesto, že jsi se tak snažil, abych tam nešla, jdu!"
Strávila jsem s kamarádkou 2 hodiny, kdy jsem si vyprávěly nádherné a zázračné zkušenosti s Pánem. Byla to požehnaná chvíle a obě nás sblížila.
Na závěr jsem se modlila za její uzdravení, za její páteř a přikázala v Ježíšově autoritě, aby nemoc odešla. Společně jsme pak chválili Pána. 
Odešla v bolestech, ale věděla jsem, že toto byl nenahraditelný okamžik a že se něco změnilo.
Druhý den večer za mnou přišla a s radostnou tváří mi vyprávěla, jak se po několika týdnech vyspala a může se konečně hýbat! Bez bolestí! Její páteř byla uzdravena.
Bože, pochopila jsem, že si můžeš používat každého z nás, jen my musíme chtít a častokrát zapřít sám sebe. Díky, že bylo oslaveno tvé jméno a že já na tom nemám sebemenší podíl! Díky, že jsi si mě použil!